Når du bestiller varer fra PopToy.dk, har du mulighed for selv frit at vælge mellem flere forskellige leveringsmetoder. Derfor kan forsendelsesomkostninger variere fra 0 til flere hundrede kr. alt efter leveringsform og produkt. Du kan vælge mellem levering fra vores samarbejdspartnere, og standard leveringsprisen for private og erhverv. 

Fragtselskaberne har en normal mellem 2-6 dage. Såfremt der bliver forsinkelser i pakningen og forsendelsen, vil vi give dig besked. Hvis forsendelsen bliver forsinket af leveringsvirksomheden, kan du, hvis du har bestil track and trace, kunne følge pakken.

Du skal dog være opmærksom på, at der er før dine produkter afsendes, vil være et tidsrum på 12-48 timer til plukning, pakning og overlevering til fragtselskabet.

Vi understreger, at vi er en 100% dansk virksomhed. Som de fleste produkter i verden er produkterne ikke danskproduceret, men bliver produceret i udlandet. For at give dig de bedste priser, anvender vi derfor fjernlager typisk i det land, hvor produktet er fremstillet eller hvorfra de er importeret til EU. Derfor har vi som regel ikke mulighed for at betjene  dig fra vores virksomhedsadresse.

Når produktet er leveret til fragtmanden, er produktet kontrolleret for fejl og mangler. Men der kan stadigt forekomme fejl og beskadigelser i forbindelse med fragten. Hvis du modtager en pakke med fejl eller mangler, er det vigtigt du straks (inden for 48 timer) kontakter os, så vi kan finde en løsning for eksempel i forhold til et erstatningskrav mod fragtselskabet.

Er fejlen din, for eksempel ved beskadigelse ved fejlbetjening eller fejlinstallation, er ansvaret alene dit. 

Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye produkt.